Spec. pedagogas

Priimamojo darbo grafikas

Raštinės darbo laikas
I-IV: 8:00 – 17:00
Pietūs: 12:00 – 12:45
V: 8:00 – 16:00
Adresas: Plytų g. 61, Palanga

Spec. pedagogas

Specialusis pedagogas

Palangos sanatorinės mokyklos specialioji pedagogė –  Dalia Baužienė.

Ugdymas su specialiuoju pedagogu vyksta sanatorijos „Palangos gintaras“ 2 korpuso 3 aukšto Specialiojo pedagogo kabinete.

Pamokų laikas pirmadienį-penktadienį: 14.00 -17.00 val.

Specialiojo pedagogo veikla

Tikslas: didinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi kokybę.

Uždaviniai:

1.  Tenkinti mokinių specialiuosius ugdymo poreikius, vedant individualius, pogrupinius, grupinius lietuvių kalbos, matematikos dalykų užsiėmimus, kuriems specialiojo pedagogo pagalbą skiria Pedagoginė psichologinė tarnyba.

2. Šalinti priežastis, sukeliančias mokymosi (skaitymo, rašymo, matematiko) sunkumus:

2.1. lavinti foneminę klausą;

2.2. lavinti smulkiąją, tiksliąją motoriką;

2.3. turtinti aktyvųjį bei pasyvųjį žodyną;

2.4. formuoti regimuosius, laiko bei erdvės vaizdinius;

2.5. lavinti gramatiškai taisyklingą rišliąją kalbą.

3. Padėti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavinti jų sutrikusias funkcijas.

4. Vykdyti veiklą mokyklos Vaiko gerovės komisijoje:

5. Teikti rekomendacijas (konsultuoti) pedagogus, tėvus (globėjus) dėl pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo, specialiojo ugdymo būdų, metodų, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, vaiko ugdymo proceso organizavimo ir kitais aktualiais klausimais;

6. Siekti mokinių ugdymo pažangos.

 

Darbo grafikas (Word 365)

Nuoroda atidaroma naujame lange.

Informacija svetainėje

Mokyklos svetainėje informacija pateikiama naudojant Office365 debesies technologiją. Plačiau apie Office365 skaitykite čia.

Mokytojų el. paštai

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią formą naudojant lotyniškas raides: vardas.pavarde@palangasanatorine.lt.

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.