Istorija

Priimamojo darbo grafikas

Raštinės darbo laikas
I-IV: 8:00 – 17:00
Pietūs: 12:00 – 12:45
V: 8:00 – 16:00
Adresas: Plytų g. 61, Palanga

Istorija

Palangos sanatorinė mokykla – demokratiškai organizuota, humanizmo principais ir bendrosiomis žmogaus vertybėmis grindžianti savo veiklą mokinių ir mokytojų bendruomenė.

1993-10-01 atidaryta Palangos vaikų sveikatos centro „Gintaras“ mokykla. 1998-01-01 mokykla tapo savarankiška, pavadinama Palangos sanatorine mokykla. 2010 m. mokyklos steigėju tapo Palangos miesto savivaldybė. 2011 m. mokykla įgijo teisę vykdyti vidurinio ugdymo programą.

Mokyklos

  • išskirtinumas – patrauklumas savo išore, ugdymo turiniu bei kokybe, darbo metodais, inovacijų įgyvendinimu;
  • filosofija – vidutinis mokytojas kalba, geras mokytojas aiškina, puikus mokytojas demonstruoja, didis mokytojas įkvepia;
  • aplinka moderni, saugi, atvira, orientuota į bendražmogiškas vertybes.

Mokykloje įgyvendinamos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo programos. Pamokos vyksta kontaktiniu būdu atskirose mokymo klasėse. Pagrindinis mokyklos tikslas – organizuoti tęstinį sergančių vaikų ugdymą.

Priešmokyklinio ugdymo pamokos vyksta nuo 8 iki 12 val.

Pamokų pradžia 1-4, 5-8, I-IV gimnazijos klasių mokiniams – 14 val.

Įvairaus amžiaus mokiniai turi galimybę lankyti neformaliojo ugdymo užsiėmimus „Kūrybinės dirbtuvės“ bei „Eksperimentuok-žaisk-kurk“.

Mokyklos bendruomenė nuolat dalyvauja įvairiuose projektuose, edukacinėse veiklose.

Visi įstaigoje dirbantys mokytojai dalykininkai turi ilgametę darbo sanatorinėje mokykloje patirtį, nuolat tobulina profesines kompetencijas dalyvaudami konferencijose, kursuose, seminaruose, mokymuose. Specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, teikia specialusis pedagogas, įsitraukti į ugdomąją veiklą padeda mokytojo padėjėjai.

Atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius, galimybes, ugdymo procesas individualizuojamas. Esant poreikiui, pritaikoma mokymosi aplinka: reguliuojamo aukščio mokinio suolas, kėdė, stalas (skirtas darbui stovint).

Kiekvienoje klasėje – inovatyvios mokymo priemonės: interaktyvūs ekranai, skaitmeniniai vadovėliai, stacionarūs bei nešiojamieji kompiuteriai, spausdintuvai, šviesos stalai (pradinėse klasėse). Įrengta moderni kompiuterių klasė.

Mokyklos bibliotekos fondas nuolat papildomas grožine (taip pat ir privalomąja, programine) bei moksline literatūra, enciklopedijomis, žodynais, mokymo priemonėmis specialiųjų poreikių mokiniams, garsiniais, regimaisiais dokumentais (garsinėmis knygomis, dokumentiniais filmais ir kt.). Informacijos paieškai, individualių užduočių atlikimui įrengta kompiuterizuota darbo vieta mokiniui/mokytojui. Kasmet prenumeruojami periodiniai leidiniai (žurnalai ir laikraščiai), skirti vaikams, paaugliams bei suaugusiems.

Bet kuriuo metu mokiniai turi galimybę apsilankyti naujai įkurtoje bibliotekos tylos erdvėje, naudotis įvairiomis sensorinėmis lavinimo priemonėmis: šviesos lentele ir jai tinkančiomis mokymo priemonėmis, šaškių-šachmatų staliuku, balansine lenta, konstruktoriaus žaidimo sienele bei kaladėlėmis. Jaukumą suteikia lentyna-kampelis (individualiems užsiėmimams, apmąstymams, skaitymui), sėdmaišiai bei pufai.

Siekiant sumažinti grėsmę užsikrėsti COVID-19, mokykloje vadovaujamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro sprendimais dėl ugdymo organizavimo būtinų sąlygų bei laikomasi visų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro rekomendacijų.

Informacija svetainėje

Mokyklos svetainėje informacija pateikiama naudojant Office365 debesies technologiją. Plačiau apie Office365 skaitykite čia.

Mokytojų el. paštai

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią formą naudojant lotyniškas raides: vardas.pavarde@palangasanatorine.lt.

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.