MOKYKLOS NAUJIENOS
Konkursas – paroda „Su gintarinėm šv. Kalėdom, Palanga!“

Konkursas – paroda „Su gintarinėm šv. Kalėdom, Palanga!“

Palangos sanatorinės mokyklos 1 – 4 klasių mokiniai, pradinių klasių mokytoja Erika Turauskienė ir mokytojo padėjėja Laima Kesminienė 2021 m. lapkričio 19 d. – 2022 m. sausio 22 d. dalyvavo Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos profesijos konsultantės, žmogaus saugos mokytojos Jolantos Liutikienės inicijuotame konkurse-parodoje „Su gintarinėm šv. Kalėdom, Palanga!“ (toliau – konkursas-paroda). Konkurso-parodos tikslai: plėtoti mokinių meninio-kūrybinio ugdymo, bendradarbiavimo gebėjimus; skatinti individualią improvizaciją, saviraišką, originalumą, aktyvų dalyvavimą kūrybinėje veikloje; didinti tarpmokyklinio bendradarbiavimo galimybes, rengiant bendrus kūrybinius projektus ir kt.

2021 m. lapkričio 19 – gruodžio 13 d. Palangos sanatorinės mokyklos 1 – 4 klasių mokiniai kūrė kalėdinius žaisliukus, puošė juos natūraliais gintaro gabalėliais. 

2021 m. gruodžio 13 – 15 d. pradinių klasių mokytoja Erika Turauskienė ir mokytojo padėjėja Laima Kesminienė Palangos sanatorinėje mokykloje suorganizavo kalėdinių žaisliukų parodą. Paroda grožėjosi visi mokiniai, jų tėvai, mokyklos administracija, mokytojai, kiti darbuotojai. 

2021-12-16 pradinių klasių mokytoja Erika Turauskienė ir mokytojo padėjėja Laima Kesminienė atrinko gražiausius jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokinių kūrybinius darbus ir juos perdavė Palangos kurorto muziejui. 

2021 m. gruodžio 22 d. – 2022 m. sausio 22 d. Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos virtualioje erdvėje bei Palangos kurorto muziejuje vyko kūrybinių darbų paroda.

Geriausius meninio atlikimo požiūriu darbelius vertino konkurso-parodos vertinimo komisija: dailininkė grafikė Gražina Oškinytė Eimanavičienė, tautodailininkai Albertas Bukauskas, Linas Žulkus, Jolanta ir Tomas Liutikai, Palangos kurorto muziejaus direktorė Virginija Paluckienė. Komisija įvertino Palangos sanatorinės mokyklos 1 klasės mokinio Kevino Stulgio kūrybiškumą, originalumą ir skyrė jam I vietą už kalėdinį žaisliuką. Renginio nugalėtojui diplomas bei medalis išsiųsti Lietuvos paštu į jo ugdymo įstaigą. Visi dalyviai apdovanoti rėmėjų dovanomis. Palangos sanatorinės mokyklos direktorius Alvydas Milinis įteikė mokytojai Erikai Turauskienei ir mokytojo padėjėjai Laimai Kesminienei pažymas, patvirtinančias dalyvavimą konkurse-parodoje. 

Renginio metu Palangos sanatorinės mokyklos pradinių klasių mokytoja Erika Turauskienė bei mokytojo padėjėja Laima Kesminienė skatino vaikus bendradarbiauti, aktyviai dalyvauti kūrybinėje veikloje, sugalvoti įdomių idėjų ir jas įgyvendinti. 1 – 4 klasių mokiniai turėjo galimybę patirti kūrybinės laisvės, spontaniškos improvizacijos džiaugsmą ir savitai reiškė įspūdžius, mintis vizualinėje kūryboje.

Palangos sanatorinės m-klos pradinių klasių mokytoja Erika Turauskienė,

bibliotekininkė Ingrida Rimšienė

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.